FPRS

FIDELITY PR SERVICES s.r.o.

Úvod

Fidelity PR Services je full service agentura, která nabízí klientům široké spektrum služeb v oblasti marketingupublic relationsprodukční i producentské činnosti a reklamy. Její zaměstnanci jsou specialisty s dlouholetými manažerskými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

FIDELITY PR SERVICES s.r.o. Naše zaměření

Podle průzkumu o Vaší značce Vám vytvoříme plán řízení značky a zpracujeme konkrétní návrhy do podoby reklamní kampaně či jiných aktivit pro zvýšení povědomosti o Vaší společnosti.

Rádi pro Vás uspořádáme akci, včetně scénáře a výběru prostor, kde se můžete setkat s potencionálními klienty či partnery, jejichž pozvání zajistíme. Zároveň zabezpečíme potřebný personál, vybavení, catering či účinkující hudební nebo jiný doprovodný kulturní program.

Postaráme se o dobré vztahy Vaší společnosti s médii a širokou veřejností pro kladné vnímání Vaší značky.

Pro každou spolupráci vybíráme nejvhodnější metody měření důležitých kritérií pro úspěšnost prodeje a zvýšení povědomí o Vaší společnosti, značce či Vašem produktu.