FPRS

Henry Ford

(1863 – 1947)

Henry Ford

Byl americký podnikatel a průkopník automobilového průmyslu.

CITÁTY HENRYHO FORDA

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.

Prohra je jen příležitost k tomu, abychom začali znovu a inteligentněji.

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.

Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problémech než na jejich řešení.

Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí.

Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.

Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě.

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.

Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou.

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.